विद्याभारती E पाठशाला

हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी

हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। अम्ब विमल मति दे॥  जग सिरमौर बनाएं भारत, वह…

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता

सरस्वती वंदना या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा…

दीप ज्योति परम ज्योति

दीप ज्योति परम ज्योति  

सुरस सुबोधा विश्‍वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया

सुरस सुबोधा विश्‍वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीयाअमृतवाणी संस्‍कृतभाषा नैव क्लिष्‍टा न च कठिना ।। कविकुलगुरु वाल्मीकि विरचिता…

शक्तिसम्भृतम् युक्तिसम्भृतम्

शक्तिसम्भृतम् युक्तिसम्भृतम् । शक्तियुक्तिसम्भृतं भवतु भारतम् ॥ शस्त्रधारकं शास्त्रधारकम् । शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम् ॥ रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतम्…

कल्ये बुध्यति मम जननी पश्चान्मामपि बोधयति

कल्ये बुध्यति मम जननी पश्चान्मामपि बोधयति ॥ उष्णजलेनाप्लावयति नववसनं सा परिधारयति ॥ १॥ फाले तिलकं धारयति…

अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्सं स्कृतगङ्गाधारा

अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्सं स्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा: ॥ निपततु पण्डितहरशिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि प्रविशतु वैयाकरणमुखं…

पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्

पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् । प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवम् ॥ व्यक्तियोजकत्वमेव नायकत्वलक्षणम् धर्मसेवकत्वमेव शास्त्रतत्त्वचिन्तनम् स्नेह-शक्ति-शील-शौर्य-देशभक्ति-भूषितम् साधयेम…

कालिदासो जने-जने कण्ठे-कण्ठे संस्कृतम्

कालिदासो जने-जने कण्ठे-कण्ठे संस्कृतम् । ग्रामे-ग्रामे नगरे-नगरे गेहे गेहे संस्कृतम् ॥….. सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य…

जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे

जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे शंतनोतु हि सर्वदा मुदम् ।। प्रार्थयामहे भव शतायु: ईश्वर सदा त्वाम् च…